€ 750,00

excl GWL





Omschrijving

ADRES
Scheijdelveweg 8 H Zuidland

ALGEMEEN
De unit maakt deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw op  van het industrieterrein  Het bedrijventerrein kenmerkt zich vooral door een diversiteit aan met name bedrijfspanden met kantoorruimte, showrooms en daarnaast vrijstaande bedrijfsgebouwen.

OPPERVLAKTE
Totaal ca. 120 m² bedrijfsruimte op de begane grond. En een verdiepingsvloer van ca. 75 m2      De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd:
· Zonder cv-installatie;
· brandslanghaspel;
· meterkast voorzien van zelfstandige elektra en gasmeter;
· handbedienbare overheaddeuren ca. 3,75 mtr. x ca. 5.00 mtr. (hoog x breed);
· 1 loopdeur naast overheaddeur;
· TL-opbouwverlichting;
· diverse opbouwwandcontactdozen;
· vrije hoogte ca. 5,50 meter;
· vloerbelasting ca. 1.000 kg/m² (begane grond);
· sanitaire ruimte met toilet.

PARKEREN
Er kunnen maximaal 2 parkeerplaatsen voor personenauto’s (direct voor het gehuurde) worden geplaats.

HUURPRIJS (bedrijfsruimte)
€ 750,– per maand vooruit te voldoen.

KOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Kosten nutsbedrijven (elektra en gas) zal huurder, per ingangsdatum rechtstreeks voldoen aan betreffende nutsbedrijven.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

HUURTERMIJN
1 jaar met een verlengingsperiode van 1 jaar. Kortere huurperioden zijn niet bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurindexering geldt voor zowel de huurprijs als ook voor de vaste servicekosten.

ZEKERHEIDSSTELLING
Waarborgsom ter grootte van twee maanden huur

AANVAARDING
In overleg.

B.T.W.
Uitgangspunt is geen BTW-belaste verhuur.

HUUROVEREENKOMST
Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW”.

 

This style property is located in is currently and has been listed on Connect Bedrijfsmakelaars. This property is listed at € 750,00. It has bedrooms, bathrooms, and is . The property was built in year.